آموزش رایگان اجومی شامل بازاریابی، مدیریت، توسعه فردی و …

آخرین نوشته‌ها

بهترین آموزش حقوق ثبت

آثار قانونی نسب: چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. از … ادامه خواندن بهترین ...

آموزش متون فقه-متون فقه چیست ؟

در سال‌های نخستین ظهور اسلام، علم فقه معنای مصطلح فعلی را که در کنار سایر علوم حکمت و تفسیر و کلام قرار می‌گیرد نداشته‌است. قرآن مؤمنان را دعوت می‌کند تا به مراکز فرهنگی وارد شوند تا در اصول و فروع دین فقیه شوند. این فقاهت شامل عقاید و اخلاق و حقوق بوده‌است. از آنجا که اهل سنت باب … ادامه خواندن آموزش ...

آموزش اصول فقه توسط طالب ملائی

جزوه کامل اصول فقه توسط دکتر طالب ملائی : اصول فقه و فقه اصول فقه منطق اختصاصی فقه است و روش صحیح استدلال فقهی را به مب می آموزد .یک امر اگر دیدیم در قانون یا روایت این دلالت بر وجوب دارد یا استحباب؟ این را اصول فقه پاسخ میدهد لذا منطق اختصاصی ان است.اصول فقه … ادامه خواندن آموزش ...

آموزش آئین دادرسی کیفری

مواردصدورقرارموقوفی‌تعقیب آئین دادرسی کیفری، فوت‌متهم‌یامحکوم‌علیه فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرایم می شود. البته قابل ذکر است 《سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف … ادامه خواندن آموزش ...

نکات مهم آزمونی حقوق جزا

مسئول پرداخت دیہ  در حقوق جزا در صورتی ڪه دسترسی به مرتڪب امڪان نداشتہ باشد (اعم از فرار یا مرگ مرتڪب و مانند آن) در جنایت عمدی: 👈در قتل : 🔹ابتدا مرتڪب 🔹سپس عاقلہ 🔹در نهایت بیت المال 👈در ڪمتر از قتل : 🔹ابتدا مرتڪب 🔹سپس بیت المال در شبه عمدی: 👈در قتل : 🔹ابتدا … ادامه خواندن نکات ...

نڪات مهم آزمونی حقوق تجارت.

اولین نکته مهم در نکات مهم آزمونی حقوق تجارت ، مسؤوليت ضامن: اگر مضمون عنه ضامن، صادر كننده سفته باشد، همچنان كه براي مراجعه به اين مسؤول رعايت مواعد شرط نيست براي مراجعه به ضامن آن نيز رعايت مواعد شرط نيست. چنانچه مضمون عنه ضامن، ظهرنويس باشد براي مراجعه به ظهرنويس رعايت مواعد شرط است.پس براي مراجعه … ادامه خواندن نڪات ...