نکات-آزمونی-حقوق-تجارت

نڪات مهم آزمونی حقوق تجارت.

بدون ديدگاه

اولین نکته مهم در نکات مهم آزمونی حقوق تجارت ، مسؤوليت ضامن: اگر مضمون عنه ضامن، صادر كننده سفته باشد، همچنان كه براي مراجعه به اين مسؤول رعايت مواعد شرط نيست براي مراجعه به ضامن آن نيز رعايت مواعد شرط نيست. چنانچه مضمون عنه ضامن، ظهرنويس باشد براي مراجعه به ظهرنويس رعايت مواعد شرط است.پس براي مراجعه به ضامن او نيز رعايت مواعد شرط است.اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون هیچ قیدی امضاء نماید این امر ظهور در ضمانت دارد.

وظايف دارنده ی سفته:

  • اعتراض عدم تادیه ظرف ۱۰ روز مطابق م ۲۸۰ و در مورد سفته‌هاي عند المطالبه با توجه به مواد ۲۷۴ و ۳۰۹ اقدام مقتضي ظرف یک سال از تاريخ صدور سفته
  • اقامه ی دعوي ظرف یک يا دو سال از تاريخ اعتراض عدم تأديه

مطالبه ی وجه سفته عندالمطالبه باید از طریق اظهارنامه به متعهد ابلاغ شود و زمان محاسبه ی واخواست از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون محاسبه می‌شود.

دارنده ی كاهل: دارنده‌اي است كه مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ ق.ت را رعايت نمي‌كند يعني سفته‌اي را كه دارد در مواعد مقرر براي پرداخت به محال عليه ارائه نمي‌دهد و يا در موعد مقرر اقامه دعوي نمي‌كند كه در اين موارد حق مراجعه به ظهرنويسها و ضامن را ندارد.چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا جزئاً به دیگری واگذار می‌کند.

نکات-آزمونی-حقوق-تجارت

بر طبق قانون تجارت چک سندی حال محسوب می‌شود.

‼️👈🏼صدور چک همانند سفته و برخلاف برات می‌تواند در وجه حامل باشد.

‼️👈🏼صدور چک برخلاف برات و سفته فقط با امضای صادرکننده امکان دارد.

‼️👈🏼بازرس نمي‌تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود.

‼️👈🏼مسؤولیت بازرسان در مورد اقدامات خود در برابر شرکت و اشخاص ثالث اشتراکی است.

‼️👈🏼تغییرات در سرمایه شرکت: تغییر در سرمایه به دو صورت است: افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه.

‼️👈🏼در هنگام افزایش سرمایه، خود شركت نمي تواند هنگام افزايش سرمايه سهام خود را بخرد.

‼️👈🏼در زمان تشكيل شرکت، تأدية مبلغ اسميِ سهام به صورت غيرنقدی مجاز است به علاوه در افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي خاص، تأديه ی مبلغ اسميِ سهام جديد مي تواند غيرنقد باشد اما در سهامي عام تأديه ی مبلغ اسميِ سهام جديد در افزايش سرمايه است باید نقدی باشد.

در افزايش سرمايه انتقالِ اندوخته ی قانوني به سرمايه ممنوع است.

اتخاذ تصمیم و اجازه افزایش سرمایه پس از پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه و پس از قرائت گزارش بازرسان، به عهده ی مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌باشد.

 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.