حقوق-مدنی-طالب-ملایی

نکاتی در مورد حقوق مدنی

بدون ديدگاه

نکته ای از مدنی تعریف غصب :

ماده ی 308درتعریف غصب میگوید: غصب استیلای برحق است به نحو عدوان اثبات ید برمال غیر درحکم غصب است.

شرایط غصب

1.استیلا .2.برمال غیر3..به نحو عدوان

حقوق-مدنی-طالب-ملایی

استیلا…

برای تحقق غصب استیلا ؛یعنی تسلط برحق دیگری لازم است و به دیگر سخن شخص باید مال دیگری را به طور مادی و عملی تصرف کند
و ماده ی 309هرگاه شخصی مالک را از تصرف درمال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط برآن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود پس 👈تسلط شرط است

برحق دیگری…

استیلا و تسلط باید برحق غیر باشد و قانون مدنی از حق غیر سخن گفته است

به نحو عدوان

برای تحقق غصب استیلا و تصرف باید به نحو عدوان باشد عدوان یعنی ظلم و ستم عدوان هنگامی صدق می کند که متصرف با علم به اینکه مآل از آن دیگری است و اجازه ی تصرف آن را ندارد برآن استیلا یاب

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.