اصول-فقه-طالب-ملائی

آموزش اصول فقه توسط طالب ملائی

بدون ديدگاه

جزوه کامل اصول فقه توسط دکتر طالب ملائی : اصول فقه و فقه اصول فقه منطق اختصاصی فقه است و روش صحیح استدلال فقهی را به مب می آموزد .یک امر اگر دیدیم در قانون یا روایت این دلالت بر وجوب دارد یا استحباب؟ این را اصول فقه پاسخ میدهد لذا منطق اختصاصی ان است.اصول فقه میگوید امر دلالت بر وجوب دارد .اگر نهی باشد اصول فقه میگوید دلالت بر حرمت دارد. در یک ماده ی قانونی خود ماده یک چیز میگوید و یک معنای دیگر از ساختار ان فهمیده میشود.اصول فقه میگوید این مفهوم حجت هست یا خیر. در مباحث آینده بررسی میشود ایا امر دلالت بر وجوب دارد؟ ایا مفاهیم حجیت دارند یا خیر؟ایا حقیقت شرعیه داریم یا خیر؟ همه ی این سوالات در اصول پاسخ داده میشود مبتنی بر نظری که اینجا انتخاب میشود در فقه نتیجه میگیریم.}به سوالات کلی که فقیه برای فهم ایات وحقوقدان برای فهم قانون نیاز دارد اصول فقه پاسخ میدهد به اینجهت است که به ان منطق اختصاصی فقه گفته میشود}

فقه که درلغت عبارت است:

از فهم عمیق لکن در اصطلاح اصول عبارت است از علم به احکام شرع از ادله ی تفصیلی)ادله ی تفصیلی یعنی منابعی که فقیه حکم شرع را از ان استخراج و استنباط میکند که در فقهامامیه 4مورد است)قران،سنت،اجماع و عقل(ولی در فقه عامه)اهل سنت( قیاس،مصالح مرسله،رای،استحسان هم درشمار ادله ی استنباط احکام هستند.

چه فقیه که در پی استنباط حکم شرعی از قران و روایت و سایر ادله است و چه حقوقدان که به دنبال کشف حکم قانونی می باشد هر دو با الفاظ سروکاردارند وگفتیم بخش عمده مباحث اصول فقه الفاظ است .پس:چه فقیه و چه حقوقدان باید لفظ را خوب بشناسند.

اصول-فقه-طالب-ملائی

نتیجه گیری

ابتدا تا انتهای قانون به عبارت دیگر 2 تا 022 قانون لفظ است . به این جهت مبحث الفاظ اصول فقه درحقوق کاربرد فوق العاده زیادی دارد نه فقط در حقوق ایران بلکه در هر حقوقی.اگر اصول فقه را بفهمیدحقوق فرانسه را هم بهتر و دقیق تر متوجه میشوید.بررسی جمله ی :قانون الفاظی است که دلالت میکند بر معانی.
� الفاظ: واژگان که معنایش بدیهی است.� دلالت:در فارسی به معنای راهنمایی.سوال:راهنمایی به چه؟

راهنمایی ذهن به معنا.به ان که دلالت کننده است دال و دلیل گفته میشود.دال دلالت میکند بر مدلول)دلالت شونده(.سوال:دلالت لفظ برمعنا چه نوع
دلالتی است؟برای پاسخ به این سوال مقدمه ای مطرح میشود تحت عنوان اقسام دلالت:
 دلالت عقلی یا ذاتی
 دلات طبعی
 دلالت وضعی یا جعلی یا قراردادی) مترادف ها را به خاطر بسارید(
دلالت یعنی ذهن راهنمایی میشود به سمت یک معنا.
با شنیدن صدای شعار ذهن راهنمایی میشود به سمت یک تجمع و راهپیمایی
یک گوشه ای از شهر دودی میبینید ذهن راهنمایی میشود که ان جا اتش سوزی است
یک دوست تماما مشکی پوشیده است لباس مشکی ذهن را راهنمایی میکند به سمت اینکه او عزادار است.
دریک مسیر در حرکتید تابلوی یک حیوان را مشاهده میکنید ذهن را راهنمایی میکند که محل عبور
حیوانات است.

 

ادامه دارد…

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.